امروز بعد از گذشت 60روز تلگرام سایت 100000 هزارتای شد بار دیگر افتخار میکنیم که \ر بازدید ترین تلگرام
اخبار و محصولات و
نرم افزار های ماهواره در ایران هستیم نزدیک ترین رقبای ما که بیش از یک سال هست که دارن کار میکنن هنوز از مرز 6 هزار کاربر پیش نرفتند
بار دیگر نشون دادیم که سایتهای ما پر بازدید ترین سایتها در ایران هستند
ما پر بازدید ترین تلگرام سایتها رسیور و
ماهواره رو در کشورهای فارسی زبان هستیم
بیش از چندین هزار
نرم افزار و اخبار جدید داخل این تلگرام گذاشته شده برای ورود به تلگرام سایت
رو
عکس زیر کلیک کنید

telegram