این مارک لقب اشغالترین محصول ماهواره چه رسیور و چه دیش و چه النبی و سویچر
را در سال 2016 .2015 از ان خود کرد این شرکت که
محصولاتش شکست سختی در ایران خورد رتبه اشغالترین را از ان خود کرد دلیلش هم زیر نوشتمدوستان مواظب این محصولات چه از النبی و چه رسیور و چه دیش با نام مدیااستار باشید این شرکت چینی متقلب
که محصولات بی کیفیتش رو وارد بازار ایران کرده البته خوشبختانه مردم ما زرنگ هستند و جای برای این مارک داخل ایران باز نکرده
و هنوز محصولات شرکت استارست و استارمکس و ایکس کروزر و یا حتی استرانگ وایکلاس رو خریداری میکنند
این مارک اشغال ترین و ضعیف ترین و درجه اشغالترین مارکهای چین رو به بازار داره میاره
از رسیور این شرکت اشغالی که یا تو هنگه یا تیونرش نصف فرکانسها رو نمیگیره بگم یا
سویچر که با یک بارون میسوزه یا دیش های افت اشغالی که با دیش های در پیت 90 حلبی هم برابری نمیکنه
من از مدیریت سایت میخوام که بخاطر احترام به مردم داخل بخش عکسی بزارید که مردم متوجه بشن که این مارک رو تحریم کنند