دو شبکه جدید در لیست پکیج Orange فرانسه

ORANGE FRANCE 2015

دو شبکه تلویزیون ماهواره ایی D8 , D17 که در پکیج تلویزیونی کانال پلاس قرار دارند از امروز برای مشترکین Orange نیز قابل مشاهده خواهند بود . مشترکان آفر TV on demand با رفتن در منوی رسیور خود می توانند این شبکه ها را ملاحظه نمایند .