روش تست اتصال به شبکه اینترنت در
استارمکس
5000 1. وارد منو دستگاه شوید . 2. وارد قسمت System Setup شود . 3. سپس وارد گزینه IP Setting شوید . 4. بر روی گزینه DHCP قرار عدد 8888 را وارد نمایید . 5. در منوی ظاهر شده میتونید IP دستگاه را PING کرده تا از وضعیت اتصال اینترنت مطمئن شوید .