آموزش ذخیره لیست کانال ها در رسیور StarMax 5000 Full HD


1. ابتدا یک فلش یا هارد به رسیور متصل کنید .


2. دکمه PVRLIST را که بر روی کنترل دستگاه میباشد فشار دهید .


3. در پنجره باز شده OK را زده و دکمه قرمز را فشار دهید .


4. سپس یک فایل بنام dumpfile.abs که همان فایل پشتیبان از شبکه هامیباشد در Flash USB ذخیره می شود .