آموزش استفاده از ftp برای دانلود نرم افزار توسط خود رسیور

دانلود:

https://sat2hdd.win/ext/attachment.p...4&d=1413229820