1 - ابتدا زیرنویس با فرمت srt و خود فیلم را داخل پوشه ریخته اسم فایل زیرنویس و فیلم را هم نام کنید.
2 - زیر نویس را با
برنامه
notepad ویندوز باز کرده از منو بالا گزینه file بعد بروی گزینه save as کلیک کرده در منو پایین پنجره باز شده،در قسمت encoding که معمولا روی ANSI است کلیک کرده از منو باز بروی گزینه UTF-8 کلیک کرده وبه روی همون فایل ذخیره کنید.
3 - از قسمت تنظیمات رسیور SUBTTILE را فارسی و هم چنین منو رسیور را فارسی کنید.
4 - فیلم را بروی فلش ریخته و از پخش فیلم با زیر نویس فارسی لذت ببرید.