آموزش وارد کردن کد دستی در رسیور STARMAX 5000 Full HDبرای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

1. وارد منوی system setup شوید.

2. وارد زیر منوی قسمت A/V Outputsettings شوید.

3. در منوی باز شده 4 بار عدد صفر را وارد کنید تا گزینه قرمز رنگ Edit نمایان شود.

4. سپس دکمه قرمز را فشار دهید تا وارد قسمت کدها شوید.

5. حال در این بخش می توانید کدی رو ویراش ، حذف و یا اضافه کنید.