ابتدا باید اکانت جیشیر رو تهیه کنید
برای خرید اکانت جیشیر از تبلیغ بالای سایت استفاده کنید
thidHN608001708004936735amppid151

1. رسیور رو با اخرین نرم افزار اپگرید میکنیم
2. از روی کنترل F1+000را میزنیم تا پچ فعال گردد

اینترنت را به ریسیور برسوند

سپس F1 + 1111 را بزنید و گزینه اخر (انیبل اینترنت ) را با زدن اوکی انتخاب کنید
سپس منو وارد گزینه سرور شده و اکانت را وارد کنید
اکانت داده شده رو را وارد کنید و با زدن اوکی سیو نمایید


WWW.GSHARE.IR