کانال خبری ایران اینترنشنال با فرمت hd در ترانسپاندر 11304 یوتلست روی ایر رفت .
attachmentphpattachmentid207803ampd1515492678