PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور با حرف_Cصفحه ها : [1] 2 3

 1. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل OPTIMO به تاریخ 2015-05-15
 2. نرم افزار جدید رسیور cloud_hd مدل n4 به تاریخ 2015.05.05
 3. نرم افزار جدید رسیور cloud_hd مدل n4 به تاریخ 2015.05.18
 4. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل OPTIMO به تاریخ 2015-05-30
 5. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل -fantasia+duo ورژن_ v1.003 به تاریخ 06-08-2015
 6. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل supremo ورژن_ v1.003 به تاریخ 06-08-2015
 7. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل fantasia ورژن_ v1.003 به تاریخ 06-08-2015
 8. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل optimo ورژن_ v1.003 به تاریخ 06-08-2015
 9. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل legend ورژن_ v1.003 به تاریخ 06-08-2015
 10. نرم افزار جدید و رسمی رسیور CINEBOX مدل fantasia MAXX ورژن_ V1.003 به تاریخ 06-08-2015
 11. نرم افزار جدید رسیور Condor_CDN-مدل -6700CXHD ورژنV1.72 تاریخ 2015.7.1
 12. نرم افزار جدید رسیور Condor_CDN-مدل -6600CXHD ورژنV1.99 تاریخ 2015.7.1
 13. سافتکم جدید برای باز کردن شبکه3 و ورزش درClass HD 2010 و Clas HD 2020
 14. سافتکم جدید برای Class HD 9000
 15. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل SUPREMO._ به تاریخ2015.07.12
 16. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل Optimo HD._ به تاریخ2015.07.12
 17. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل Fantasia DUO._ به تاریخ2015.07.12
 18. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل Fantasia MAXX._ به تاریخ2015.07.12
 19. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل Legend HD_ به تاریخ2015.07.12
 20. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدلhd-15000xPVR+WIFI+3G ورژن_V1.09.14478 به تاریخ 31.07.2015
 21. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل TECHNOBOX 12000 ورژن_V1.09.14478 به تاریخ 31.07.2015
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل Legend HD_ به تاریخ2015.07.31
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلOPTIMO_FANTASIA_ به تاریخ2015.07.31
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلOPTIMO__ به تاریخ2015.07.31
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلSUPREMO__ به تاریخ2015.07.31
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFantasia MAXX__ به تاریخ2015.07.31
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFantasia MAXX__ به تاریخ2015.08.07
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلSUPREMO_ به تاریخ2015.08.07
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلOPTIMO_FANTASIA به تاریخ2015.08.07
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلLEGEND به تاریخ2015.08.07
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلOPTIMO به تاریخ2015.08.07
 32. نرم افزار جدید رسیور Class HD مدل HD-9900X بتاریخ 08.09.2015
 33. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلOPTIMO به تاریخ2015.08.11
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA. به تاریخ2015.08.11
 35. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA_MAXX. به تاریخ2015.08.11
 36. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلSUPREMO. به تاریخ2015.08.11
 37. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل_LEGEND. به تاریخ2015.08.11
 38. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل_LEGEND. به تاریخ2015.09.07
 39. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل_FANTASIA_MAXX. به تاریخ2015.09.08
 40. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل_OPTMO_FANTASIA. به تاریخ2015.09.08
 41. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل_OPTMO . به تاریخ2015.09.08
 42. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل_FANTASIA . به تاریخ2015.09.08
 43. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل_SUPREMO . به تاریخ2015.09.08
 44. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ClassHD مدل 9900X_USB_PVR+WIFI_ ورژنV1.09.14717 به تاریخ 08092015
 45. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ClassHD مدل 9900X_USB_PVR+WIFI_encrypt ورژنV1.09.14717 به تاریخ 08092015
 46. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ClassHD مدل HD-9900X 2USB ورژنV1.09.14717 به تاریخ 08092015
 47. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدلhd-150002USB PVR+WIFI+3G_encrypt ورژن V1.09.14715 به تاریخ 10.09.2015
 48. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدلhd-150002USB PVR+WIFI+3G ورژن V1.09.14715 به تاریخ 10.09.2015
 49. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدلIsmart_11000_Mini ورژن V_0814 به تاریخ 10.09.2015
 50. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدلIsmart_11000_Big ورژن V_0814 به تاریخ 10.09.2015
 51. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدلIsmart_14000_ ورژن V_0814 به تاریخ 10.09.2015
 52. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل_OPTMO_FANTASIA. به تاریخ2015.09.10
 53. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل_ FANTASIA. به تاریخ2015.09.10
 54. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل_ OPTMO. به تاریخ2015.09.10
 55. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلLEGEND. به تاریخ2015.09.10
 56. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلSUPREMO به تاریخ2015.09.10
 57. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA_MAXX به تاریخ2015.09.10
 58. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA_MAXX به تاریخ2015.09.21
 59. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA به تاریخ2015.09.21
 60. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلoptimo به تاریخ2015.09.21
 61. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل FANTASIA DUO به تاریخ2015.09.21
 62. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل SUPREMO به تاریخ2015.09.21
 63. نرم افزارجدید رسیور ColorsHDNeo_C50 بتاریخ 2015.09.26
 64. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل SUPREMO به تاریخ2015.10.03
 65. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل OPTMO_FANTASIA به تاریخ2015.10.03
 66. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل OPTMO_ به تاریخ2015.10.03
 67. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل FANTASIA_MAXX به تاریخ2015.10.03
 68. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدلIsmart 14000x MINI HDورژن V_0824 به تاریخ 06.10.2015
 69. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدلIsmart 14000xBIG HDورژن V_0824 به تاریخ 06.10.2015
 70. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA_MAXX به تاریخ2015.10.13
 71. تاپیک قرار گرفتن سافتکم برای رسیور کلاس اچ دی
 72. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل_ _FANTASIA. به تاریخ2015.10.20
 73. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدل_OPTMO_. به تاریخ2015.10.20
 74. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلSUPREMO به تاریخ2015.10.20
 75. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلLEGENDبه تاریخ2015.10.20
 76. سافتکم جدید برای ریسیو رهای clarke tech
 77. نرم افزار جدید رسیور Class HDمدل 15000xHDبه تاریخ 10/11/2015
 78. فیلم اموزش درست کردن کلاس اچ دی class2020 وقتی بالا نمیاد یا رو بوت مونده
 79. فیلم اموزش درست کردن کلاس اچ دی class6000 وقتی بالا نمیاد یا رو بوت مونده
 80. فیلم اموزش درست کردن کلاس اچ دی class2012 وقتی بالا نمیاد یا رو بوت مونده
 81. فیلم اموزش درست کردن کلاس اچ دی class15000 وقتی بالا نمیاد یا رو بوت مونده
 82. فیلم اموزش درست کردن کلاس اچ دی class2016 وقتی بالا نمیاد یا رو بوت مونده
 83. فیلم اموزش درست کردن کلاس اچ دی class9900 وقتی بالا نمیاد یا رو بوت مونده
 84. فیلم اموزش درست کردن کلاس اچ دی class hd 9000 وقتی بالا نمیاد یا رو بوت مونده
 85. فیلم اموزش درست کردن کلاس اچ دی class hd 2030 وقتی بالا نمیاد یا رو بوت مونده
 86. فیلم اموزش درست کردن رسیور class hd2010 وقتی بالا نمیاد یا رو بوت مونده
 87. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلLEGENDبه تاریخ2015.11.20
 88. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلOPTMO_FANTASIAبه تاریخ2015.11.20
 89. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA به تاریخ2015.11.20
 90. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA_MAXX. به تاریخ2015.11.20
 91. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلSUPREMOبه تاریخ2015.11.20
 92. نرم افزار جدید رسیور CLass HD مدلHD15000X به تاریخ 21/11/2015
 93. سافتکم جدید برای رسیور Class HD 2020
 94. سافتکم جدید برای رسیور Class HD 2010
 95. سافتکم جدید برای رسیور Class HD 9900
 96. سافتکم جدید برای رسیور Class HD 2015
 97. سافتکم جدید برای رسیور Class HD 2030
 98. سافتکم جدید برای رسیور Class HD 15000
 99. سافتکم جدید برای رسیور Class HD 2012
 100. سافتکم جدید برای رسیور Class HD 2016
 101. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدلhd-150002USB PVR+WIFI+3G_encrypt ورژن V1.09.15010 به تاریخ 23.11.2015
 102. اختصاصی فیلم اموزش ذخیره لیست کانال .سافتکم نرم افزار از رسیور به فلش در class 15000 xhd
 103. اختصاصی فیلم اموزش نصب سافتکم در رسیور CLASShd 15000
 104. اختصاصی فیلم اموزش نصب لیست کانال در رسیور CLASShd 15000
 105. اختصاصی فیلم اموزش ذخیره لیست کانال در رسیور CLASShd 15000
 106. اختصاصی فیلم اموزش باز کردن کانال سه و ورزش در رسیور CLASShd 15000
 107. اختصاصی فیلم اموزش دیدن iptv در رسیور CLASShd 15000
 108. اختصاصی فیلم اموزش اتصال اینترنت از طرق وایفای .لن در رسیور CLASShd 15000
 109. اختصاصی فیلم اموزش اپگرید رسیور CLASShd 15000
 110. اختصاصی فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده با اکانت GSHARE.IRدر رسیور CLASShd 15000
 111. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIAبه تاریخ2015.11.28
 112. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلLEGENDبه تاریخ2015.11.28
 113. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA_MAXX.به تاریخ2015.11.28
 114. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلSUPREMO.به تاریخ2015.11.28
 115. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلSUPREMO.به تاریخ2015.12.08
 116. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلLEGENDبه تاریخ2015.12.08
 117. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلOPTMOبه تاریخ2015.12.08
 118. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA_MAXXبه تاریخ2015.12.08
 119. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIAبه تاریخ2015.12.08
 120. فیلم اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اینترنت سیم کارت و گوشی اندروید و اکانت gshare.ir در کلاس اچدی 15000
 121. فیلم اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اینترنت سیم کارت و گوشی اندروید و اکانت gshare.ir در کلاس اچدی
 122. نرم افزار رسیور class مدل_CLASS HD_BLUE ورژنv1.18 به تاریخ 2015.12.10
 123. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD_Fresh ورژنv1.19 به تاریخ 2015.12.10
 124. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD CHERRY ورژنv1.18 به تاریخ 2015.12.10
 125. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD AVATAR_MKIII- ورژنV1.26B9 به تاریخ2015.12.10
 126. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD LEGEND_MKIII ورژنv1.27 به تاریخ 2015.12.10
 127. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD GREEN ورژنv1.19 به تاریخ 2015.12.10
 128. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD ALPHA_MINI_BOX ورژنv1.26 به تاریخ2015.12.10
 129. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD Apple _ Apple ورژنv1.26 به تاریخ 2015.12.10
 130. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD Cute Box ورژنv1.22 به تاریخ 2015.12.10
 131. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD MINIHD ورژنv1.18 به تاریخ 2015.12.10
 132. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD_cl2010 به تاریخ 2015.12.10
 133. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD CL2012XHD_ ورژنv1.15 به تاریخ 2015.12.10
 134. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD_cl6000xhd به تاریخ 2015.12.10
 135. فایل فلاش برای رسیور class مدلCLASS HD_9000X 2USB
 136. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD FLORA_ ورژنv1.19 به تاریخ 2015.12.10
 137. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD_9000X 2USB
 138. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD APPLE ورژنv1.25 به تاریخ 2015.12.10
 139. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD LEGEND_MKIII ورژنv1.25 به تاریخ 2015.12.10
 140. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD ALPHAMINIBOX ورژنv1.24 به تاریخ 2015.12.10
 141. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD PINK ورژنv1.24 به تاریخ 2015.12.10
 142. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD _imax به تاریخ 2015.12.10
 143. نرم افزار رسیور class مدلCLASS HD Smart Box ورژنv1.29 به تاریخ 2015.12.10
 144. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA_MAXXبه تاریخ2016.01.08
 145. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلLEGENDبه تاریخ2016.01.08
 146. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلOPTMO_FANTASIAبه تاریخ2016.01.08
 147. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلOPTMO به تاریخ2016.01.08
 148. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIAبه تاریخ2016.01.08
 149. نرم افزار جدید رسیورcygnusبه تاریخ 16/1/2015
 150. نرم افزار جدید رسیور CLass HDمدل HD-15000x2usb PVR+WIFI+3G 8M encrypt HD-15000x-20012016 به تاریخ 24/1/2016
 151. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل 150002USB PVR+WIFI+3G ورژن V1.09.15030 به تاریخ 2016/02/02
 152. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIAبه تاریخ2016/02/11
 153. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA MAXXبه تاریخ2016/02/11
 154. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA OPTIMOبه تاریخ2016/02/11
 155. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلSUPREMOبه تاریخ2016/02/ 18
 156. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلOPTMO_FANTASIAبه تاریخ2016/02/ 18
 157. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIAبه تاریخ2016/02/ 18
 158. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلLEGENDبه تاریخ2016/02/ 18
 159. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلOPTMOبه تاریخ2016/02/ 18
 160. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلFANTASIA MAXX HD DUAL CORE 3 TUNNERS به تاریخ2016/02/ 18
 161. نرم افزار جدید و رسمی رسیور cinebox مدلLEGEND DUOبه تاریخ2016/02/ 18
 162. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ClassHD مدل HD-15000X 2USB ورژنV1.09.14547 به تاریخ2016/03/3
 163. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ClassHD مدل HD-9900X 2USB به تاریخ2016/03/3
 164. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به Mediastar4500 بتاریخ 14.3.2016
 165. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به Mediastar5500 بتاریخ 14.3.2016
 166. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به Mediastar6000 بتاریخ 14.3.2016
 167. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به 9696 بتاریخ 14.3.2016
 168. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به BSAT A300 بتاریخ 14.3.2016
 169. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به BSAT A500 بتاریخ 14.3.2016
 170. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به HIVION بتاریخ 14.3.2016
 171. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به IPBOX بتاریخ 14.3.2016
 172. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به MAGNIUM بتاریخ 14.3.2016
 173. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به NEXT بتاریخ 14.3.2016
 174. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به QVIART UNIC بتاریخ 14.3.2016
 175. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x بهSTAR X بتاریخ 14.3.2016
 176. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به TECHNOSAT بتاریخ 14.3.2016
 177. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به TIGER بتاریخ 14.3.2016
 178. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به 19000 بتاریخ 14.3.2016
 179. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به8800HAYPER بتاریخ 14.3.2016
 180. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به 2000HAYPER بتاریخ 14.3.2016
 181. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به STARMAX A100 بتاریخ 14.3.2016
 182. نرم افزار جدید تبدیل Class hd 15000x به STARMAX A20 بتاریخ 14.3.2016
 183. نرم فزار جدید رسیور Classمدل HD-15000x به تاریخ 18/3/2016
 184. نرم افزار جدید رسیور Class HDمدل Ismart_11000_ mini )به تاریخ 18/3/2016
 185. نرم افزار جدید رسیور Class HDمدل Ismart_11000_ Big )به تاریخ 18/3/2016
 186. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلFANTASIA به تاریخ 2016/03/19
 187. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلFANTASIA MAXX به تاریخ 2016/03/19
 188. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلFANTASIA OPTIMO به تاریخ 2016/03/19
 189. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل11000big ورژن V_0819 به تاریخ 2016/03/20
 190. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل11000mini ورژن V_0819 به تاریخ 2016/03/20
 191. نرم افزار رسیور class hd مدلISMART14000 ورژن V_0819 به تاریخ 2016/03/20
 192. نرم افزار رسیور class hd مدلTECHNOBOX_OSD9_ ورژنv9.585 به تاریخ 2016/03/20
 193. نرم افزار رسیور class hd مدلISMART12000 به تاریخ 2016/03/20
 194. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000xبه sonysat بتاریخ 23.3.2016
 195. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000xبه qviart بتاریخ 23.3.2016
 196. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000xبه qmax بتاریخ 23.3.2016
 197. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000xبه oscar بتاریخ 23.3.2016
 198. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه next بتاریخ 23.3.2016
 199. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبهistar بتاریخ 23.3.2016
 200. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه ipbox بتاریخ 23.3.2016
 201. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه magnium بتاریخ 23.3.2016
 202. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه hivion بتاریخ 23.3.2016
 203. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه gent بتاریخ 23.3.2016
 204. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه mediastar بتاریخ 23.3.2016
 205. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه bsat بتاریخ 23.3.2016
 206. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه 19000 بتاریخ 23.3.2016
 207. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه zbox بتاریخ 23.3.2016
 208. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه tiger بتاریخ 23.3.2016
 209. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه technosatt بتاریخ 23.3.2016
 210. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه starsat بتاریخ 23.3.2016
 211. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه starmax بتاریخ 23.3.2016
 212. نرم افزار جدید تبدیل class hd15000 xبه starx بتاریخ 23.3.2016
 213. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلFANTASIA MAXX به تاریخ 2016/04/03
 214. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلLEGEND به تاریخ 2016/04/03
 215. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلFANTASIA به تاریخ 2016/04/03
 216. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلSUPREMO به تاریخ 2016/04/03
 217. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلOPTMO_FANTASIA به تاریخ 2016/04/03
 218. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلOPITMO_X به تاریخ 2016/04/03
 219. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلFANTASIA_X به تاریخ 2016/04/03
 220. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلLEGEND HD به تاریخ 2016/04/11
 221. نرم افزار رسیور class hd مدلIsmart_11000_ mini به تاریخ 2016/04/20
 222. کد مادر رسیور class hd apple
 223. فیلم اموزش فلش کردن claahd 15000 ورفع مشکلات رسیور و ارور 114.115
 224. لیست اختصاصی کانال اماده class hd 15000 سال 2016.2017 از gshare.ir
 225. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلFANTASIA_X به تاریخ 2016/05/01
 226. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلOPTIMO X DUAL CORE به تاریخ 2016/05/01
 227. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلSUPREMO X DUAL CORE به تاریخ 2016/05/01
 228. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل LEGEND X DUAL CORE به تاریخ 2016/05/01
 229. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل FANTASIA MAXX DUAL CORE به تاریخ 2016/05/01
 230. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل FANTASIA MAXX 2 DUAL CORE به تاریخ 2016/05/01
 231. اختصاصی از gshare.ir فیلم اموزش اتصال وای فای در کلاس اچدی
 232. اختصاصی از gshare.ir فیلم اموزش ذخیره کردن کانال در کلاس اچ دی
 233. اختصاصی از gshare.ir فیلم اموزش ریختن سافتکم و باز کردن کانال 3 و ورزش درکلاس اچ دی
 234. اختصاصی از gshare.ir فیلم اموزشی ریختن لیست کانال درکلاس اچ دی
 235. اختصاصی از gshare.ir فیلم اموزش اپگریدکردن کلاس اچ دی
 236. اختصاصی فیلم اموزش بازکردن کانالهای اختصاصی کد شده با اکانتgshare.ir در کلاس اچ دی
 237. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل LEGEND_X DUAL CORE به تاریخ 2016/05/20
 238. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل FANTASIA_MAXX2 3TUNERS به تاریخ 2016/05/20
 239. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل OPTMO_FANTASIA به تاریخ 2016/05/20
 240. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل OPTIMO به تاریخ 2016/05/20
 241. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل FANTASIA به تاریخ 2016/05/20
 242. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل LEGEND به تاریخ 2016/05/20
 243. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلSUPREMO_X به تاریخ 2016/05/20
 244. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلSUPREMO به تاریخ 2016/05/20
 245. لیست اختصاصی کانالcband امادهClass hd 15000x از gshare.ir
 246. فایل oscam keyبرای oscam ymod در رسیورهایcuberevo
 247. سافتکم مخصوص رسیور cobra sat@cobrabox
 248. نرم افزار جدید رسیورcondor6500 hd به تاریخ26/8/2016
 249. نرم افزار جدید رسیور class_hd 50000 mini_ledf_csبه تاریخ 28/08/2016
 250. نرم افزار جدید رسیور CLASS_HD 50000 (new) V1513_IPFOXبه تاریخ 28/08/2016