PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور با حرف_Cصفحه ها : 1 [2] 3

 1. نرم افزار جدید رسیور CLASS_HD 60000 (new) V1513_IPFOXبه تاریخ 28/08/2016
 2. نرم افزار جدید رسیور CLASS_HD 50000 MINI_newبه تاریخ 28/08/2016
 3. نرم افزار جدید رسیور CLASS HD-50000 MININI (new) V.1559 تاریخ:2016.09.08
 4. نرم افزار جدید و رسمی رسیور CineBox SUPREMO X DUAL CORE به تاریخ 2016.09.09
 5. نرم افزار جدید و رسمی رسیور CineBox FANTASIA X DUAL CORE به تاریخ 2016.09.09
 6. نرم افزار جدید و رسمی رسیور CineBox SUPREMO HD به تاریخ 2016.09.09
 7. نرم افزار جدید و رسمی رسیور CineBox OPTIMO HD به تاریخ 2016.09.09
 8. نرم افزار جدید و رسمی رسیور CineBox OPTIMO X DUAL CORE به تاریخ 2016.09.09
 9. نرم افزار جدید و رسمی رسیور CineBox LEGEND X DUAL CORE به تاریخ 2016.09.09
 10. نرم افزار جدید و رسمی رسیور CineBox LEGEND E LEGEND HD DUO به تاریخ 2016.09.09
 11. نرم افزار جدید و رسمی رسیور CineBox FANTASIA به تاریخ 2016.09.09
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور CineBox FANTASIA MAXX DUAL COREE به تاریخ 2016.09.09
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور CineBox FANTASIA MAXX 2 DUAL CORE به تاریخ 2016.09.09
 14. نرم افزار جدید رسیور CLASS HD-50000 new V.1561 تاریخ:2016.09.10
 15. نرم افزار جدید رسیور CLASS HD-60000 new V.1561 تاریخ:2016.09.10
 16. نرم افزار رسیورcristor ip 3000تاریخ 2016.09.11
 17. نرم افزار جدید رسیور CLASS HD-50000 MINI new V.1561تاریخ:2016.09.14
 18. نرم افزار جدید رسیور Cryptobox-600HD-Mini-V1.09.17160 تاریخ:2016.09.25
 19. نرم افزار جدید رسیور Cryptobox-600HD -V1.09.17160 تاریخ:2016.09.25
 20. نرم افزار جدید رسیور Cryptobox-650HDC-V1.09.17160 تاریخ:2016.09.25
 21. نرم افزار جدید رسیور Cryptobox-650HD-V1.09.17160 تاریخ:2016.09.25
 22. نرم افزار جدید رسیور Cryptobox-652HD-V1.09.17160 تاریخ:2016.09.25
 23. نرم فزار جدید رسیور Classمدل HD-15000X 2USB PVR+WIFI+3G_V1.09.17225به تاریخ 29/09/2016
 24. نرم افزار جدید رسیور cinebox-optimo تاریخ:2016.10.30
 25. نرم افزار جدید رسیور cinebox-fantasia تاریخ:2016.10.30
 26. نرم افزار جدید رسیور cinebox-legend-x تاریخ:2016.10.30
 27. نرم افزار جدید رسیور cinebox-supremo-x تاریخ:2016.10.30
 28. نرم افزار جدید رسیور cinebox-fantasia-maxx2 تاریخ:2016.10.30
 29. نرم افزار جدید رسیور cinebox-optimo_x_maxx تاریخ:2016.10.30
 30. نرم افزار جدید رسیور cinebox-supremo تاریخ:2016.10.30
 31. نرم افزار جدید رسیور cinebox-supremo-x-dual-coreبه تاریخ 12/11/2016
 32. نرم افزار جدید رسیور cinebox-fantasia-x-dual-coreبه تاریخ 12/11/2016
 33. نرم افزار جدید رسیور cinebox-optimo-x-dual-coreبه تاریخ 12/11/2016
 34. نرم افزار جدید ریسیور cinebox_LEGEND_X تاریخ:2016.11.14
 35. نرم افزارDeltaCam Firmware برای رسیور هایCobra به تاریخ 18/11/2016
 36. نرم افزارDeltaCam Firmware برای رسیور هایPython به تاریخ 18/11/2016
 37. نرم افزار جدید رسیور class hd60000_vfde_cs v1613 تاریخ:2016.11.27
 38. نرم افزار جدید رسیور class hd50000_vfde_cs v1613 تاریخ:2016.11.27
 39. نرم افزار جدید رسیور CLASS HD 50000_MININI newV1613 تاریخ:2016.11.27
 40. نرم افزار جدید رسیور cinebox-supremo-x-dual-coreبتاریخ 28-11-2016
 41. نرم افزار جدید رسیور cinebox-optimo-x-dual-coreبتاریخ 28-11-2016
 42. نرم افزار جدید رسیور cinebox-fantasia-x-dual-coreبتاریخ 28-11-2016
 43. نرم افزار جدید رسیور cinebox-fantasia-maxx2-dual-core-3-tunersبتاریخ 28-11-2016
 44. نرم افزار جدید رسیور cinebox-fantasia-maxx2-hd-duo-3-tunersبتاریخ 28-11-2016
 45. نرم افزار جدید رسیور cinebox-legend-x-dual-coreبتاریخ 28-11-2016
 46. نرم افزار جدید رسیور class hd-15000x 2usb pvr+wifi+3g_v1.09.17464 بتاریخ 04-12-2016
 47. نرم افزار جدید رسیور CLASS HD-50000 MININI (new)V1614 بتاریخ 04-12-2016
 48. نرم افزار جدید رسیور CLASS HD-50000 (new)V1614 بتاریخ 04-12-2016
 49. نرم افزار جدید رسیور CLASS HD-60000 (new)V1614 بتاریخ 04-12-2016
 50. نرم افزار جدید ریسیورclass_hd f1 mini تاریخ:2016.12.07
 51. نرم افزار جدید ریسیورCLASS_HD 2000 (new تاریخ:2016.12.07
 52. نرم افزار جدید ریسیورclass_hd-15000x mini_v1.09.17464 تاریخ:2016.12.07
 53. اختصاصی لیست کانال اماده برای کلاس اچ دی class hd 15000x mini
 54. اختصاصی لیست کانال اماده برای کلاس اچ دی class hd 15000x
 55. نرم افزار جدید ریسیورclass_hd-15000x mini_v1.09.17676 تاریخ:2016.12.18
 56. نرم افزار جدید ریسیورclass_hd-15000x 2USB PVR+WIFI+3G_v1.09.17676 تاریخ:2016.12.18
 57. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل Ismart 7000 HD MINILED به تاریخ 20.12.2016
 58. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل Ismart 8000 HD MINILED(NEW به تاریخ20.12.2016
 59. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل Ismart 9000 HD MINILED(NEW به تاریخ20.12.2016
 60. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل Ismart 10000 HD MIN ILED (NEW به تاریخ20.12.2016
 61. نرم افزار رسیور class hd مدلIsmart 14000x MINI HD (New به تاریخ 2016/12/26
 62. نرم افزار رسیور class hd مدلISMART_HD-11000XPVR به تاریخ 2016/12/26
 63. نرم افزار رسیور class hd مدلIsmart 11000XPVRMINI_MINILED به تاریخ 2016/12/26
 64. نرم افزار رسیور class hd مدل2000X_V2.05به تاریخ 2016/12/26
 65. نرم افزار رسیور class hd مدل2000X_V2.07 به تاریخ 2016/12/29
 66. نرم افزار رسیور class hd مدلF1 MINI_V2.07 به تاریخ 2016/12/29
 67. نرم افزار جدید برای رسیور CONDORمدلCondor_CDN-6700CXHD-W_+ pactch. به تاریخ 30/12/2016
 68. نرم افزار dumpبرای رسیور CONDORمدل condor cm 5500 hdبه تاریخ 30/12/2016
 69. نرم افزار جدید رسیور class hd-15000x 2usb pvr+wifi+3g_v1.09.1767به تاریخ 2017/01/12
 70. نرم افزار جدید رسیور CLASS HD-15000 MINI (new)_V1.09.1767به تاریخ 2017/01/12
 71. نرم افزار dumpبرای رسیورdump_Condor_CDN-6600-CXHD-W_V4.01 به تاریخ 20/1/2017
 72. نرم افزار جدید رسیور CRISTOR ip3000_V2به تاریخ 28/02/2017
 73. نرم افزار رسمیcinebox-optimo-x-dual-core به تاريخ : 2017/03/11
 74. نرم افزار رسمیcinebox-optimo-hd به تاريخ : 2017/03/11
 75. نرم افزار رسمیcinebox-fantasia-hd-duo به تاريخ : 2017/03/11
 76. نرم افزار رسمیcinebox-supremo-hd به تاريخ : 2017/03/11
 77. نرم افزار رسمیcinebox-legend-hd به تاريخ : 2017/03/11
 78. نرم افزار رسمیcinebox-supremo-x-dual-core به تاريخ : 2017/03/11
 79. نرم افزار رسمیcinebox-legend-x-dual-core به تاريخ : 2017/03/11
 80. نرم افزار رسمیcinebox-fantasia-plus به تاريخ : 2017/03/11
 81. نرم افزار رسمیcinebox-fantasia-supremo-plus به تاريخ : 2017/03/11
 82. نرم افزار جدید برای رسیور CONDORمدلCM-5500HD Wifi به تاریخ 30/03/2017
 83. نرم افزار جدید برای رسیور CONDORمدل CDN-5100F-HD Wifi به تاریخ 30/03/2017
 84. نرم افزار جدید برای رسیور condorمدل l310hd hd به تاریخ 30/03/2017
 85. نرم افزار جدید برای رسیور condorمدل m400hd به تاریخ 30/03/2017
 86. نرم افزار جدید برای رسیور condorمدل mini esr-hd400 plus به تاریخ 30/03/2017
 87. نرم افزار جدید برای رسیور CONDORمدل CM-5500CXHD-N (Plastic & Wifi به تاریخ 30/03/2017
 88. نرم افزار جدید برای رسیور CONDORمدل CDN-5600CXHD (Plastic & Wifi به تاریخ 30/03/2017
 89. نرم افزار جدید برای رسیور condorمدل m710hd به تاریخ 30/03/2017
 90. نرم افزار جدید برای رسیور CONDORمدل CDN-5100CXHD (plastic & wifi به تاریخ 30/03/2017
 91. نرم افزار جديد و رسمي رسيور comb_dreamax_z9000_vfd_tg v19.07 به تاريخ 2017/04/26
 92. نرم افزار جدید رسیور class hd- HD-15000X 2USB PVR+WIFI+3G_V1.09.17987.به تاریخ 2017/04/27
 93. نرم افزار جدید رسیور class hd- HD-2000X_V2.13.به تاریخ 2017/04/27
 94. نرم افزار جدید رسیور class hd- HD-F1 MINI_V2.13.به تاریخ 2017/04/27
 95. نرم افزار جدید رسیور class hd- HD-60000 (new)_V17.21.به تاریخ 2017/04/27
 96. نرم افزار جدید رسیور class hd- HD-50000 (new)_V17.21.به تاریخ 2017/04/27
 97. نرم افزار جدید رسیور class hd- HD-50000 MININI (new)_V17.21.به تاریخ 2017/04/27
 98. نرم افزار جدید رسیورcinebox-legend-hd به تاریخ 2017/05/05
 99. نرم افزار جدید رسیورcinebox-optimo-hd-duo به تاریخ 2017/05/05
 100. نرم افزار جدید رسیورcinebox-fantasia-hd-duo به تاریخ 2017/05/05
 101. نرم افزار جدید رسیورcinebox-supremo-hd به تاریخ 2017/05/05
 102. نرم افزار جدید رسیورcinebox-fantasia-x2-acm به تاریخ 2017/05/05
 103. نرم افزار جدید رسیورcinebox-optimo_x_maxx_x2-acm به تاریخ 2017/05/05
 104. نرم افزار جدید رسیورcinebox-optimo-x2-dual-core به تاریخ 2017/05/05
 105. نرم افزار جدید رسیورcinebox-fantasia-maxx-x2-dual به تاریخ 2017/05/05
 106. نرم افزار جدید رسیورcinebox-fantasia-maxx-hd-duo-3-turners به تاریخ 2017/05/05
 107. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل fantasia maxx به تاریخ 2017.05.14
 108. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل legend x به تاریخ 2017.05.14
 109. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل optimo x به تاریخ 2017.05.14
 110. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل fantasia x به تاریخ 2017.05.14
 111. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل fantasia maxx + plus به تاریخ 2017.05.14
 112. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل supremo x به تاریخ 2017.05.14
 113. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل supremo hd به تاریخ 2017.05.14
 114. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل fantasia + plus به تاریخ 2017.05.14
 115. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل supremo + plus به تاریخ 2017.05.14
 116. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل fantasia x2 به تاریخ 2017.05.14
 117. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل fantasia maxx x2 به تاریخ 2017.05.14
 118. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل supremo x2 به تاریخ 2017.05.14
 119. نرم افزار جدید رسیور condorمدل CDN-6600-CXHD-W_V4.06_BackUpبه تاریخ 20/5/2017
 120. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل cinebox supremo plus به تاریخ 28/7/2017
 121. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل cinebox _legend_x_x2 به تاریخ 28/7/2017
 122. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل fantasia_plus_optimo_plus_max_plus به تاریخ 28/7/2017
 123. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل fantasia_plusبه تاریخ 28/7/2017
 124. نرم افزار جدید رسیور ciniboxمدل cinebox fantasia xبه تاریخ 1/7/2017
 125. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل _ALI_SA_B1_FANTASIA_X_OPTIMO_X_MAXX_X2به تاریخ 6/7/2017
 126. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل _ALI_SA_B1_LEGEND_X_X2(1)به تاریخ 6/7/2017
 127. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل ALI_SA_B1_LEGEND_X_X2(2)به تاریخ 6/7/2017
 128. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل_ALI_SA_B5_SUPREMO_X_X2 به تاریخ 6/7/2017
 129. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل ALI_SA_B1_FANTASIA_X_OPTIMO_X_MAXX_X2.absبه تاریخ 6/7/2017
 130. نرم افزاررسیور cineboxمدل ALI_SA_B1_FANTASIA_PLUS_OPTIMO_PLUS_MAX_PLUSبتا ریخ 6/7/2017
 131. نرم افزاررسیور cineboxمدلALI_SA_B5_SUPREMO_X_X2 بتاریخ 6/7/2017
 132. نرم افزار جدید رسیور CINEBOXمدل V1_2_ALI_SA_B1_FANTASIA_X_OPTIMO_X_MAXX_X2(1).abs ه تاریخ 30/7/2017
 133. نرم افزار جدید رسیور CINEBOXمدل V1_2_ALI_SA_B1_LEGEND_X_X2.absبه تاریخ 30/7/2017
 134. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل cinebox fantasia maxx به تاریخ 30/7/2017
 135. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل cinebox fantasia maxx2 به تاریخ 30/7/2017
 136. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل cinebox fantasia maxx+plus به تاریخ 30/7/2017
 137. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل cinebox fantasia +plus به تاریخ 30/7/2017
 138. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلV1_2_ALI_SA_B1_SUPREMO_PLUS به تاریخ 30/7/2017
 139. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلOPTIMIO_PLUS به تاریخ 30/7/2017
 140. نرم افزار جدید رسیور CINEBOXمدل _V1_2_ALI_SA_B1_FANTASIA_X_OPTIMO_X_MAXX_X2.absب تاریخ 30/7/2017
 141. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدل v1_2_ali_sa_b5_supremo_x_x2به تاریخ 30/7/2017
 142. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلfantasia_x2به تاریخ 30/7/2017
 143. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلoptimo_x2به تاریخ 30/7/2017
 144. نرم افزار جدید رسیور cineboxمدلlegendx2به تاریخ 30/7/2017
 145. نرم افزار جدید رسیورcondor مدلCDN-5100CXHD plastic & wifi به تاریخ 2017.07.30
 146. نرم افزار جدید رسیورcondor مدلCM-5500CXHD-N plastic & wifi به تاریخ 2017.07.30
 147. نرم افزار جدید رسیورcondor مدلCDN-5500CX-HD-MN plastic & wifi به تاریخ 2017.07.30
 148. نرم افزار جدید رسیورcondor مدلCDN-5600CXHD plastic & wifi به تاریخ 2017.07.30
 149. نرم افزار جدید رسیور condor مدل M710HD به تاریخ 2017.07.30
 150. نرم افزار جدید رسیورcondor مدل CM-5500HD Wifi به تاریخ 2017.07.30
 151. نرم افزار جدید رسیورcondor مدلCDN-5100F-HD Wifi به تاریخ 2017.07.30
 152. نرم افزار جدید رسیورcondor مدلL310HD HD به تاریخ 2017.07.30
 153. نرم افزار جدید رسیورcondor مدل CDN-6600-CXHD به تاریخ 2017.07.30
 154. نرم افزار جدید رسیورcinebox legend x2 به تاریخ 2017/07/31
 155. نرم افزار جدید رسیورcinebox optimo x2 به تاریخ 2017/07/31
 156. نرم افزار جدید رسیورcinebox fantasia x2 به تاریخ 2017/07/31
 157. نرم افزار جدید رسیورcinebox supremo x2 به تاریخ 2017/07/31
 158. نرم افزار جدید رسیورcinebox fantasia maxx x2 به تاریخ 2017/07/31
 159. نرم افزار جدید رسیورcinebox supremo + plus به تاریخ 2017/07/31
 160. نرم افزار جدید رسیورcinebox fantasia + plus به تاریخ 2017/07/31
 161. نرم افزار جدید رسیورcinebox fantasia maxx + plus به تاریخ 2017/07/31
 162. نرم افزار جدید رسیورcinebox fantasia maxx 2 به تاریخ 2017/07/31
 163. نرم افزار جدید رسیورcinebox fantasia maxx به تاریخ 2017/07/31
 164. نرم افزار جدید رسیورcinebox legend x به تاریخ 2017/07/31
 165. نرم افزار جدید رسیورcinebox optimo x به تاریخ 2017/07/31
 166. نرم افزار جدید رسیورcinebox fantasia x به تاریخ 2017/07/31
 167. نرم افزار جدید رسیورCINEBOX SUPREMO x به تاریخ 2017/07/31
 168. نرم افزار جدید رسیور classمدلHD-15000x plus به تاریخ 7/8/2017
 169. نرم افزار جدید رسیور classمدل CLASS_HD F3به تاریخ 7/8/2017
 170. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل hd-15000x 2USB PVR+WIFI+3G ورژن V1.09.17987 به تاریخ 08.08.2017
 171. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل hd-15000x PLUS ورژن V1.09.18316 به تاریخ 08.08.2017
 172. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل F3 ورژن V2.14 به تاریخ 08.08.2017
 173. نرم افزار جدید رسیور classHDمدل CLASS_HD 2000 (new) به تاریخ 16/8/2017
 174. نرم افزار جدید رسیور classHDمدل CLASS_HD F3 (new) به تاریخ 16/8/2017
 175. نرم افزار جدید رسیور classHDمدل CLASS_HD 15000x plus (new) به تاریخ 16/8/2017
 176. نرم افزار جدید رسیور classHDمدل CLASS_HD F1 mini (new) به تاریخ 16/8/2017
 177. نرم افزار جدید رسیور classHDمدل CLASS_HD 15000x) به تاریخ 16/8/2017
 178. نرم افزار جدید رسیور کندر مدل condor 5500 hd wifi به تاریخ 21/8/2017
 179. اختصاصی لیست کانال اماده برای کلاس اچدی classhd -9900x usb pvr
 180. اختصاصی لیست کانال اماده برای کلاس اچدی classhd hd-9900x usb pvr-wifi
 181. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل Ismart HD 11 X ورژن svn11633 به تاریخ 26.08.2017
 182. اختصاصی لیست کانال اماده برایAB CryptoBox 550HD
 183. اختصاصی لیست کانال اماده برایAB CryptoBox 500HD mini
 184. اختصاصی لیست کانال اماده برایAB CryptoBox 500HD
 185. اختصاصی لیست کانال اماده برای AB CryptoBox 600HD
 186. اختصاصی لیست کانال اماده برایAB CryptoBox 650HD
 187. اختصاصی لیست کانال اماده برایclasshd hd-15000x_2usb_pvr-wifi-3g_8m
 188. نرم افزار جدید رسیور condor مدل CDN-5600CXHD plastic & wifi به تاریخ2017.09.12
 189. نرم افزار جدید رسیور condor مدل M710HD به تاریخ 2017.09.12
 190. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل hd-15000x 2USB PVR+WIFI+3G ورژنV1.09.18483 به تاریخ 20.09.2017
 191. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل hd-15000x PLUS ورژن V1.09.18483 به تاریخ20.09.2017
 192. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل Ismart 7000 HD new به تاریخ 20.09.2017
 193. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل Ismart 8000 HD new به تاریخ 20.09.2017
 194. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل Ismart 9000 HD new به تاریخ 20.09.2017
 195. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل Ismart 10000 HD new به تاریخ 20.09.2017
 196. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدلCLASS_HD F1 MINI new ورژن V2.16 به تاریخ 20.09.2017
 197. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدلCLASS_HD F3 new ورژن V2.16 به تاریخ20.09.2017
 198. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدلCLASS_HD 2000 new ورژن V2.16 به تاریخ20.09.2017
 199. نرم افزار جدید رسیور condor مدل CDN-5600CXHD به تاریخ 2017.09.28
 200. نرم افزار جدید رسیور condor مدل M710HD به تاریخ 2017.09.28
 201. نرم افزار جدید رسیور condor مدل M400HD به تاریخ 2017.09.28
 202. نرم افزار جدید رسیور condor مدل Plastic Models M710HD به تاریخ 2017.10.30
 203. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل supremo + plus به تاریخ 2017.10.28
 204. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل fantasia + plus به تاریخ 2017.10.28
 205. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل optimo + plus به تاریخ 2017.10.28
 206. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل fantasia maxx x2 به تاریخ 2017.10.28
 207. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل supremo x2 به تاریخ 2017.10.28
 208. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل fantasia x2 به تاریخ 2017.10.28
 209. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل optimo x2 به تاریخ 2017.10.28
 210. نرم افزار جدید رسیورcine box مدل legend x2 به تاریخ 2017.10.28
 211. نرم افزار جدید رسیور condor مدل M710HD به تاریخ 07-11-2017
 212. نرم افزار جدید رسیور condor مدل M400HDبه تاریخ 07-11-2017
 213. نرم افزار جدید رسیور condor مدل CDN-5600CXHDبه تاریخ 07-11-2017
 214. نرم افزار جدید رسیور condor مدل L310HDبه تاریخ 07-11-2017
 215. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل 5500 HDبتاریخ 2017/11/08
 216. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل 6500 HDبتاریخ 2017/11/08
 217. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل 6600 HDبتاریخ 2017/11/08
 218. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل 6700 HDبتاریخ 2017/11/08
 219. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل 5100 HDبتاریخ 2017/11/08
 220. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل 5100F HDبتاریخ 2017/11/08
 221. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل 5102 HD Miniبتاریخ 2017/11/08
 222. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل 9090 HDبتاریخ 2017/11/08
 223. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل 9090 HD Plusبتاریخ 2017/11/08
 224. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل CM 5500 HD Miniبتاریخ 2017/11/08
 225. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل Play P200 HDبتاریخ 2017/11/08
 226. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل Open N300 HDبتاریخ 2017/11/08
 227. نرم افزار جدید رسیور condor مدل CDN-5100CXHD (plastic & wifi به تاریخ 2017.11.14
 228. نرم افزار جدید رسیور condor مدل CDN-5100F-HD (Wifi به تاریخ 2017.11.14
 229. نرم افزار جدید رسیور condor مدل M710HD به تاریخ 2017.11.14
 230. نرم افزار جدید رسیور condor مدل CDN-5600CXHDبه تاریخ 2017.11.14
 231. نرم افزار جدید رسیور condor مدل condor 6700 hd V2.07 به تاریخ 2017.11.24
 232. فایل DUMP رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل CDN-5600CXHD (plastic & wifi بتاریخ 2017/11/24
 233. فایل BOOT رسمی برای مشکلات نرم افزاری رسیور Condor مدل M710HD بتاریخ2017/11/24
 234. نرم افزار جدید رسیور condor مدل CDN-5600CXHD ورژن V7به تاریخ 2017.12.10
 235. نرم افزار جدید رسیور condor مدل Plastic Models M710HD ورژن V7به تاریخ 2017.12.10
 236. نرم افزار جدید رسیور condor مدل M400HD ورژن V7به تاریخ 2017.12.10
 237. نرم افزار جدید رسیور condor مدل CDN-OPEN N300HD ورژن V3.0.01به تاریخ11/12/2017
 238. نرم افزار جدید رسیور condor مدل P200HD ورژن V7.09.12 به تاریخ 11/12/2017
 239. نرم افزار جدید رسیور condor مدل CDN-A650HD ورژن V3.1.0 به تاریخ 11/12/2017
 240. نرم افزار جدید رسیور condor مدل CDN-A620HD ورژن V3.1.0 به تاریخ 11/12/2017
 241. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل HD 15000X 2USB PVR+WIFI+3G ورژن V1.09.18483 به تاریخ 12.12.2017
 242. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل HD 15000X PLUS ورژن V1.09.18483 به تاریخ 12.12.2017
 243. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل CLASS_HD 50000 X MINI PLUS LEDF به تاریخ 12.12.2017
 244. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل CLASS_HDHD60000 (new) VFDE به تاریخ 12.12.2017
 245. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل CLASS_HDHD50000 (new) VFDE به تاریخ 12.12.2017
 246. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل HD-F1 MINI ورژن V2.23به تاریخ 12.12.2017
 247. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل HD-F3 ورژن V2.23به تاریخ 12.12.2017
 248. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل HD-2000X ورژن V2.23به تاریخ 12.12.2017
 249. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل CLASS_HDISMART_HD-11000X PVR MINI_MINI LED به تاریخ 12.12.2017
 250. نرم افزار رسمی رسیور class hd مدل CLASS_HDISMART_HD-11000X PVR Big به تاریخ 12.12.2017