PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : starcom 1. نرم افزار رسیور starcom مدل SC-2020+8080+9797PLUS ورژن: v9.1013 به تاريخ:22-11-2014
 2. نرم افزار رسمی رسیورstarcomمدلstarcom1515-7070 ورژنv9.1027 به تاریخ27.11.2014
 3. نرم افزار رسمی رسیورstarcom مدلstarcom_2020-8080-9797ورژنv9.1026به تاریخ:27.11.2014
 4. نرم افزار رسمی رسیورSTAR COMمدل 1050SUPER ورژن _v9.226به تاریخ 2015.10.14
 5. نرم افزار رسمی رسیورSTAR COMمدل 1040SUPER ورژن _v9.226به تاریخ 2015.10.14
 6. نرم افزار رسمی رسیورSTAR COMمدل 6565SUPER ورژن _v9.226به تاریخ 2015.10.14 powervu
 7. نرم افزار رسمی رسیورSTAR COMمدل SC-10- -wifi ورژن _v9.226به تاریخ 2015.10.15 powervu
 8. نرم افزار رسمی رسیورSTAR COMمدل SC-20- -wifi ورژن _v9.226به تاریخ 2015.10.15 powervu
 9. نرم افزار رسمی رسیورSTAR COMمدل SC_2020 ورژن _v9.226به تاریخ 2015.10.15 powervu
 10. نرم افزار رسمی رسیورSTAR COMمدل SC_9797 ورژن __V9.1268به تاریخ 2015.10.15 powervu
 11. نرم افزار رسمی رسیورSTAR COMمدل SC_8080 ورژن __V9.1268به تاریخ 2015.10.15 powervu
 12. نرم افزار رسمی رسیورSTAR COMمدل SC_7070 ورژن __V9.1268به تاریخ 2015.10.15 powervu
 13. نرم افزار رسمی رسیورSTAR COMمدل SC_1515 ورژن __V9.1268به تاریخ 2015.10.15 powervu
 14. نرم افزار رسمی رسیورSTARCOMمدل1050SUPER ورژنv9.2.83به تاریخ 2015.11.30
 15. نرم افزار رسمی رسیورSTARCOMمدل6161SUPER ورژنv9.2.83به تاریخ 2015.11.30
 16. نرم افزار رسمی رسیورSTARCOMمدل1040SUPER ورژنv9.2.83به تاریخ 2015.11.30
 17. نرم افزار رسمی رسیورSTARCOMمدل6565 SUPER ورژنv9.2.83به تاریخ 2015.11.30
 18. نرم افزار رسمی رسیورSTARCOMمدلCS 2020 PLUS ورژنv9.13.16به تاریخ 2015.11.30
 19. نرم افزار رسمی رسیورSTARCOMمدلCS 8080 PLUS ورژنv9.13.16به تاریخ 2015.11.30
 20. نرم افزار رسمی رسیورSTARCOMمدلCS 7070 PLUS ورژنv9.13.16به تاریخ 2015.11.30
 21. آموزش وارد کردن کدهای مختلف در رسیورهای starcom
 22. نرم افزار رسمی رسیورstarcomمدلsc-20mini- ورژنv3304به تاریخ 2015.12.12
 23. نرم افزار رسمی رسیورstarcomمدلsc-10mini- ورژنv3304به تاریخ 2015.12.12
 24. نرم افزار جدید رسیور STARCOMمدل STARCOM_1040+1050+1055+6161+6565 super_wifi-PC_v9.327) به تاریخ 29/1/2016
 25. نرم افزار جدید رسیور STARCOMمدل STARCOM_1040+1050+1055+6161+6565 super_NOwifi-USB_v9.480)
 26. LOADERبرای رسیورهای Starcomمدل for_SC_1040+1050+6060+6161+6565به تاریخ 29/1/2016
 27. NEW_LOADER_for Sc-10+20_fix boot.
 28. نرم افزار جدید رسیور STARCOMمدل 1010- No-wifi-USB ورژن-v9.480 به تاریخ 29/1/2016
 29. نرم افزار جدید رسیور STARCOMمدل 2020- No-wifi-USB ورژن-v9.480 به تاریخ 29/1/2016
 30. نرم افزار جدید رسیور STARCOMمدل 2020- wifi-PCورژنv9.327 به تاریخ 29/1/2016
 31. نرم افزار جدید رسیور STARCOMمدل 1010- wifi-PCورژنv9.327 به تاریخ 29/1/2016
 32. نرم افزار جدید رسیور STARCOMمدل1040wifi-PC ورژنV9.327به تاریخ 15/06/2016
 33. نرم افزار جدید رسیور STARCOMمدل1050wifi-PC ورژنV9.327به تاریخ 15/06/2016
 34. نرم افزار جدید رسیور STARCOMمدل6565wifi-PC ورژنV9.327به تاریخ 15/06/2016
 35. نرم افزار جدید رسیور STARCOMمدل6161wifi-PC ورژنV9.327به تاریخ 15/06/2016
 36. نرم افزار جدید رسیور STARCOMمدل6060wifi-PC ورژنV9.327به تاریخ 15/06/2016
 37. نرم افزار جدید رسیور starcomمدل1010audio ورژنv9.327به تاریخ 15/06/2016
 38. نرم افزار جدید رسیور starcomمدل2020audio ورژنv9.327به تاریخ 15/06/2016
 39. نرم افزار جدید رسیور starcom SR-1515HD_V1.19 تاریخ:2016.08.15
 40. نرم افزار جدید رسیور starcom SR-8989HD_V1.19 تاریخ:2016.08.15
 41. نرم افزار جدید رسیور starcom *SC-2020Mini_v9.1740. تاریخ:2017/02/09
 42. نرم افزار جدید رسیور starcom *SC-8080Plus HD_v9.1740. تاریخ:2017/02/09
 43. نرم افزار جدید رسیور starcom *SC-9797Plus HD_v9.1740. تاریخ:2017/02/09