PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : SuperMaxصفحه ها : 1 [2]

 1. فیلم اموزش بازکردن کانال سه و ورزش در supermax 2425 hd power plus
 2. فیلم اموزش ذخیره لیست کانال درداخل supermax 2425 hd power plus
 3. فیلم اموزش اتصال اینترنت وایفای ولن در supermax 2425 hd power plus
 4. اموزش اضافه کردن ماهواره و فرکانس در supermax 2425 hd power plus
 5. فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده در supermax 2425 hd power plus
 6. فیلم اموزش اپگرید سوپرمکس supermax 2425 hd power plus
 7. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل supermax 2023
 8. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور سوپر مکس مدل supermax 2023
 9. اموزش انتقال نرم افزار رسیور سوپر مکس مدل supermax 2023
 10. لیست کانال رسیور سوپر مکس مدل supermax titanium
 11. لیست کانال رسیور سوپر مکس مدل supermax jaguar hd
 12. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل supermax 2100 hd
 13. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل supermax 1x1 master
 14. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل supermax 1x1 power plus
 15. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل supermax 1x1 power plus
 16. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل SUPERMAX sm 2300 uhd
 17. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل supermax sm2300uhd
 18. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل supermax sm2300hd
 19. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل supermax sm 2300 hd
 20. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدلsupermax sm 2300 hd
 21. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدلSUPERMAX SMHD 2300 SD power tech
 22. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدلsupermax sm 2300 uhd
 23. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدلsupermax sm2300uhd
 24. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدلsupermax sm 2300hd
 25. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل supermax9800cxt
 26. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدلsupermax9800cxt
 27. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدلsupermaxsm9650 uspi
 28. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدلSUPERMAXFT 9950 Power PLus
 29. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدلSUPERMAX 9950 Power PLus
 30. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل SUPERMAX 9950 Power PLus
 31. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل SUPERMAX 9700diamond-V1.25B7
 32. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل supermax sm9700cagoldplus
 33. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل supermax sm9200power plus
 34. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل SUPERMAX SM9200cxt
 35. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل supermax sm9200power_plus
 36. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدلSUPERMAXsm 9900 ca
 37. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور سوپر مکس مدلSUPERMAXsm 9900 ca
 38. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور سوپر مکس مدلsupermax9300usc
 39. نرم افزار رسیور سوپر مکس مدلsupermaxsm 9400pip
 40. فیلم اموزش حذف وقفل جابجای کانال در SuperMax Sm 3000
 41. فیلم اموزش نصب دیش گردان در حالت یوزال SuperMax Sm 3000
 42. فیلم اموزش پیداکردن فرکانس جدید در SuperMax SM 3000
 43. فیلم اموزش نصب لیست کانال اماده درSuperMax SM 3000
 44. فیلم اموزش نصب سافتکم وزدن کد دستی SuperMax SM 3000
 45. فیلم اموزش بازکردن کانال سه و ورزش در SuperMax SM 3000
 46. فیلم اموزش ذخیره لیست کانال درداخل SuperMax SM 3000
 47. فیلم اموزش اتصال اینترنت وایفای ولن در SuperMax SM 3000
 48. اموزش اضافه کردن ماهواره و فرکانس در SuperMax SM 3000
 49. فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده در SuperMax SM 3000
 50. فیلم اموزش اپگرید سوپرمکس SuperMax SM 3000
 51. فیلم اموزش حذف وقفل جابجای کانال در SuperMax Sm 3500
 52. فیلم اموزش نصب دیش گردان در حالت یوزال SuperMax Sm 3500
 53. فیلم اموزش پیداکردن فرکانس جدید در SuperMax SM 3500
 54. فیلم اموزش نصب لیست کانال اماده درSuperMax SM 3500
 55. فیلم اموزش نصب سافتکم وزدن کد دستی SuperMax SM 3500
 56. فیلم اموزش بازکردن کانال سه و ورزش در SuperMax SM 3500
 57. فیلم اموزش ذخیره لیست کانال درداخل SuperMax SM 3500
 58. فیلم اموزش اتصال اینترنت وایفای ولن در SuperMax SM 3500
 59. اموزش اضافه کردن ماهواره و فرکانس در SuperMax SM 3500
 60. فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده در SuperMax SM 3500
 61. فیلم اموزش اپگرید سوپرمکس SuperMax SM 3500
 62. فیلم اموزش حذف وقفل جابجای کانال در SuperMax Sm 9300
 63. فیلم اموزش نصب دیش گردان در حالت یوزال SuperMax Sm 9300
 64. فیلم اموزش پیداکردن فرکانس جدید در SuperMax SM 9300
 65. فیلم اموزش نصب لیست کانال اماده درSuperMax SM 9300
 66. فیلم اموزش نصب سافتکم وزدن کد دستی SuperMax SM 9300
 67. فیلم اموزش بازکردن کانال سه و ورزش در SuperMax SM 9300
 68. فیلم اموزش ذخیره لیست کانال درداخل SuperMax SM 9300
 69. فیلم اموزش اتصال اینترنت وایفای ولن در SuperMax SM 9300
 70. اموزش اضافه کردن ماهواره و فرکانس در SuperMax SM 9300
 71. فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده در SuperMax SM 9300
 72. فیلم اموزش اپگرید سوپرمکس SuperMax SM 9300
 73. فیلم اموزش حذف وقفل جابجای کانال در SuperMax Sm 4300 mini
 74. فیلم اموزش نصب دیش گردان در حالت یوزال SuperMax Sm 4300 mini
 75. فیلم اموزش پیداکردن فرکانس جدید در SuperMax SM 4300 mini
 76. فیلم اموزش نصب لیست کانال اماده درSuperMax SM 4300 mini
 77. فیلم اموزش نصب سافتکم وزدن کد دستی SuperMax SM 4300 mini
 78. فیلم اموزش بازکردن کانال سه و ورزش در SuperMax SM 4300 mini
 79. فیلم اموزش ذخیره لیست کانال درداخل SuperMax SM 4300 mini
 80. فیلم اموزش اتصال اینترنت وایفای ولن در SuperMax SM 4300 mini
 81. اموزش اضافه کردن ماهواره و فرکانس در SuperMax SM 4300 mini
 82. فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده در SuperMax SM 4300 mini
 83. فیلم اموزش اپگرید سوپرمکس SuperMax SM 4300 mini
 84. فیلم اموزش حذف وقفل جابجای کانال در SuperMax Sm 2300
 85. : فیلم اموزش نصب دیش وموتور در SuperMax Sm 2300
 86. فیلم اموزش پیداکردن فرکانس جدید در SuperMax SM2300
 87. فیلم اموزش نصب لیست کانال اماده درSuperMax SM 2300
 88. فیلم اموزش نصب سافتکم وزدن کد دستی SuperMax SM 2300
 89. فیلم اموزش بازکردن کانال سه و ورزش در SuperMax SM 2300
 90. فیلم اموزش اتصال اینترنت در SuperMax SM 2300
 91. فیلم اضافه کردن ماهواره و فرکانس در SuperMax SM2300
 92. فیلم اموزش اپگرید سوپرمکس SuperMax SM 2300
 93. فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده در SuperMax SM 2300
 94. فیلم اموزش حذف وقفل جابجای کانال در SuperMax Sm 2375
 95. فیلم اموزش نصب دیش وموتور SuperMax Sm 2375
 96. فیلم اموزش پیداکردن فرکانس جدید در SuperMax SM2375
 97. فیلم اموزش نصب لیست کانال اماده درSuperMax SM 2375
 98. فیلم اموزش نصب سافتکم وزدن کد دستی SuperMax SM 2375
 99. فیلم اموزش بازکردن کانال سه و ورزش در SuperMax SM 2375
 100. فیلم اموزش اتصال اینترنت در SuperMax SM 2375
 101. فیلم اضافه کردن ماهواره و فرکانس در SuperMax SM2375
 102. فیلم اموزش اپگرید سوپرمکس SuperMax SM 2375
 103. فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده در SuperMax SM 2375
 104. نرم افزار جدید رسیور سوپرمکس مدل SM 2425 Power Plus به تاریخ 9/6/2017
 105. نرم افزار جدید رسیور سوپرمکس مدل sm 3500 3g hd به تاریخ 9/6/2017
 106. نرم افزار جدید رسیور سوپرمکس مدل SM FT9292 SuperTech به تاریخ 9/6/2017
 107. نرم افزار جدید رسیور سوپرمکس مدل SM 2425 SuperTech به تاریخ 9/6/2017
 108. نرم افزار جدید رسیور سوپرمکس مدل SM 9200 SuperTech به تاریخ 9/6/2017
 109. نرم افزار جدید رسیور سوپرمکس مدل F18-HD SuperTech به تاریخ 9/6/2017
 110. نرم افزار جدید رسیور سوپر مکس مدل Supermax Mini HD-PLUS V1.71 به تاریخ 17/6/2017
 111. نرم افزار جدید رسیور سوپر مکس مدل Supermax Mini HD V1.71 به تاریخ 17/6/2017
 112. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Supermax SM 3000 HD V1.71 Yazılımı به تاریخ 20.6.2017
 113. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Supermax Mini Plus HD V1.71 Yazılımı به تاریخ 20.6.2017
 114. نرم افزار رسمی رسیور Supermax Jaguar HD CX بتاریخ 2017.06.28
 115. نرم افزار رسمی رسیور Supermax Titanium HD CX بتاریخ 2017.06.28
 116. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Supermax Jaguar HD CX Yazılımı به تاریخ 1.7.2017
 117. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Supermax Titanium HD CX Yazılımı به تاریخ 1.7.2017
 118. نرم افزار جدید رسیور سوپر مکس مدلSuperMax_SM2425_HD_PowerPlus_V2.33_13-07-2017 به تاریخ 25/7/2017
 119. نرم افزاررسیور سوپر مکس مدلSuperMax_SM3500 -3G_HDV2.33 به تاریخ 25/7/2017 (قابلیت: بازشدن کانال ورزش و شبکه 3 ایران (Irani Biss Open))
 120. اختصاصی: کدهای مادر رسیور هایsuper max
 121. نرم افزار جدید رسیور Supermax مدل Dragon Hd بتاریخ 2017/09/26
 122. نرم افزار جدید رسیور Supermax مدل F18-HD_SUPER_PLUS ورژن V2.13 بتاریخ 2017/09/26
 123. نرم افزار جدید رسیور سوپرمکس مدل SM 9200 SuperTechورژن V2.13 به تاریخ29/09/2017
 124. نرم افزار جدید رسیور سوپرمکس مدل ft9393-miniورژن v2.13 به تاریخ 29/09/2017
 125. نرم افزار جدید رسیور سوپرمکس مدل ft9292-super-tech ورژن v2.13 به تاریخ 29/09/2017
 126. نرم افزار جدید رسیور سوپرمکس مدل ft9999-super-plus ورژن v2.13 به تاریخ 29/09/2017
 127. نرم افزار جدید رسیور سوپرمکس مدل f18-hd-super-techورژن v2.13 به تاریخ 29/09/2017
 128. نرم افزار جدید رسیور سوپرمکس مدل SM2425-Super-Tech ورژن V2.13 به تاریخ 29/09/2017
 129. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-SuperMax 3x3Full HD
 130. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Supermax Titanium HD به تاریخ 2017/10/22
 131. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل SuperMax_ Titanium HD CX بتاریخ 2017/10/21
 132. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل SuperMax_ Jaguar HD CX بتاریخ 2017/10/26
 133. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل SuperMax_ Titanium HD CX بتاریخ 2017/10/26
 134. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل SuperMax_ JAGUAR_HD_CX بتاریخ 2017/11/06
 135. نرم افزار رسمی رسیور سوپر مکس مدل SuperMax_ TITANIUM_HD_CX بتاریخ 2017/11/06